Denne, og de fleste av de lenkede sidene, er dedikert litteraturen. Det er fordi jeg simpelthen elsker å lese. Det er alltid hyggelig å spre glede rundt seg, og dette nettstedet er å forstå som et tappert forsøk på å spre leseglede.

Litteratur:
Fiksjon
Faktabøker
Morobøker
Annet
Finne boka
I dybden

Andre sider:
Fotofikling
Bli autodidakt

Til forsiden

 

 

 

Lesegleden kom i ung alder, så tidlig at andre måtte lese for meg. Da jeg begynte å forstå bokstavene gjorde jeg mitt ytterste for å skjule den nyervervede evnen, slik at de voksne skulle fortsette å lese høyt. Jeg har alltid vært ganske lat og bedagelig anlagt.
Gradvis våknet selvfølgelig mistanken hos de voksne om at jeg kunne mer enn jeg pretenderte, og så begynte de å si fram noe helt annet enn det som sto i boka. Da kunne selvfølgelig ikke pertentlige barnet holde seg, hun måtte rette på de slurvete voksne. Slik kom katta ut av sekken, og jeg måtte krype ut av (bok)skapet og stå fram som lesekynding.

I menyen til venstre er bøkene inndelt i sjangere. Egentlig er jeg litt imot dette som jeg selv har laget. Underveis i en god sciencefictionbok kan det godt være jeg ramler over filosofiske betraktninger, og når jeg leser krimbøker hender det jeg befinner meg midt i en interessant historietime, i skjønnlitteraturen kan jeg finne sosiologiske skatter. Likevel har jeg altså falt for fristelsen til å sette bøkene i bås. Det er bare for å forsøke å holde en viss orden og oversikt.