bok02.jpg (56158 bytes)

Faktabøker
(Filosofi, historie og sosiologi)
 

Disse sidene om litteratur er under konstruksjon og ufullstendige. Beklager dette!

Tilbake til hovedside litteratur
 

Hjem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lars_svendsen.JPG
 

Filosofi
Filosofiske bøker kan deles inn i undergrupper igjen, etter forfatter eller etter typen filosofisk retning. Jeg har valgt å liste opp bøkene her etter forfatter. Mest fordi jeg ikke har så mange bøker jeg vil nevne i denne gruppen, men også fordi jeg egentlig ønsker å sidestille alle filosofibøkene, ikke sette én filosofiretning opp som bedre enn en annen.

   Men selv om jeg her skulle late som om jeg er en objektiv formidler, må du ikke la deg lure. Jeg har helt klart mine preferanser, også blant filosofiens bøker!

Albert Camus
Jean Paul Sartre
Trond Berg Eriksen
Immanuel Kant
Heidegger
Jon Hellesnes
Nietzsche
Lars Fr. H. Svendsen
Georg Henrik von Wright

Miguel de Unamuno


Historie
Historiebøker kan være ganske tørre og kjedelige. Men de kan også være spennende og livfulle. Dessverre har de tørreste og kjedeligste bøkene vært lærebøkene fra skoletiden. Hadde det vært omvendt, ville kanskje faget ha fått mer interesse av voksne etter endt skolegang ...

En av bøkene som bidro til å gjøre meg interessert i historie, var Paradiset og tårene (1977) av Yngvar Ustvedt.


Sosiologi/psykologi/dokumentarer
Sosiologi fikk jeg først øynene opp for da jeg havnet borti et så morsomt fag som bygdesosiologi. Sammen med en innføring i sosiologi fikk jeg lære litt om bygdenes sosiale dynamikk. Psykologi henter jeg ofte fra bøker som ikke nødvendigvis er rene psykologi-bøker, men som berører menneskepsyken ad andre emner.

   - Men en bok som Uro av Finn Skårderud er likevel et av unntakene.

En bok som Cosa Nostra av John Dickie blir en slags blanding av alle tre sjangerne i denne bolken. Den er både en sosiologisk, psykologisk og historisk studie av den sicilianske mafiaen - med en del filosofiske betraktninger rundt det hele.

zzzz